Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/8: Mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp, nhưng giá trị giảm gần 95%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù trạng thái mua ròng vẫn bảo toàn ở tuần thứ 4 liên tiếp, nhưng cùng giao dịch hạn chế, khối ngoại đã giảm tới gần 95% giá trị mua ròng so với tuần đầu tháng 8, đạt chưa tới 80 tỷ đồng.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/8: Mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp, nhưng giá trị giảm gần 95%

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,72 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 93,87 tỷ đồng, giảm mạnh 86,78% về lượng và 93,5% về giá trị so với tuần trước đó (từ 1-5/8).

Trong đó, khối này đã mua vào 166,65 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.177,65 tỷ đồng (giảm 36,3% về lượng và 40,58% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 158,93 triệu đơn vị, giá trị 4.177,65 tỷ đồng (giảm 21,8% về lượng và 27,32% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 8-12/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

33.778.500

34.463.600

-685.100

836.390

936.130

-99.740

9/8

31.287.800

29.476.200

1.811.600

733.100

802.080

-68.980

10/8

24.173.700

22.511.500

1.662.200

626.290

576.240

50.050

11/8

44.085.000

43.264.840

820.160

1.180.160

1.105.730

74.430

12/8

33.323.000

29.215.700

4.107.300

895.580

757.470

138.110

Tổng

166.648.000

158.931.840

7.716.160

4.271.520

4.177.650

93.870

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra mua ròng 5,13 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 101,28 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,32 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 18,91 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,28 triệu đơn vị, giá trị 139,21 tỷ đồng (tăng 168% về lượng và 184,28% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,15 triệu đơn vị, giá trị 37,93 tỷ đồng (giảm 68,59% về lượng và 44,12% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 8-12/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

2.600.930

92.370

2.508.560

39.060

1.950

37.110

9/8

95.800

148.490

-52.690

1.170

1.970

-800

10/8

508.500

203.500

305.000

19.140

8.400

10.740

11/8

2.650.440

258.220

2.392.220

66.650

11.180

55.470

12/8

419.410

445.900

-26.490

13.190

14.430

-1.240

Tổng

6.275.080

1.148.480

5.126.600

139.210

37.930

101.280

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 9/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 3,98 triệu đơn vị, tăng gấp hơn 2 lần so với tuần trước; tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 117,34 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 25,45 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,39 triệu đơn vị, giá trị 50,52 tỷ đồng (giảm 42,12% về lượng và 61,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,38 triệu đơn vị, giá trị 167,86 đồng (tăng 48,44% về lượng và 57,13% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 8-12/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

240.900

840.500

-599.600

9.400

36.540

-27.140

9/8

442.750

481.980

-39.230

18.820

15.050

3.770

10/8

161.760

518.600

-356.840

5.700

19.100

-13.400

11/8

262.000

2.210.230

-1.948.230

9.600

61.310

-51.710

12/8

286.400

1.323.900

-1.037.500

7.000

35.860

-28.860

Tổng

1.393.810

5.375.210

-3.981.400

50.520

167.860

-117.340

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 8,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 77,81 tỷ đồng, giảm mạnh 84,13% về lượng và 94,62% về giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 8 (mua ròng tới 55,84 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.447,62 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HDB với khối lượng mua ròng đạt 6,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 156,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng xấp xỉ 5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 108,1 tỷ đồng. Còn lại các cổ phiếu khác đều được mua ròng dưới 100 tỷ đồng trong tuần qua.

Trái lại, cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt hơn 2,96 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 213,5 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, HPG bị bán ròng 3,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 83 tỷ đồng và VJC bị bán ròng 54,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị mua ròng đạt 51,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,99 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu SHS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt hơn 2,58 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 38,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, VCS là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt 200.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 15,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất LTG với khối lượng mua ròng đạt 220.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 7,8 tỷ đồng.

Ngược lại, BSR bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 82 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS bị bán ròng 1,28 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 56,5 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 980.13 8.67 0.88% 3,989 tỷ
HNX 200.36 3.59 1.79% 91 tỷ
UPCOM 68.89 0.48 0.69% 30 tỷ