Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-10/9: Bán ròng gần 3.200 tỷ đồng, tâm điểm là VHM

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt bán ròng và trong tuần đầu tiên của tháng 9, với tâm điểm bán cổ phiếu lớn VHM, khối này đã bán ròng tới gần 3.200 tỷ đồng, xác lập tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 6-10/9: Bán ròng gần 3.200 tỷ đồng, tâm điểm là VHM

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 29,75 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.863,28 tỷ đồng, tăng 218,3% về lượng và 139,71% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 175,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.362,18 tỷ đồng (tăng 30,67% về lượng và 6,51% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 205,65 triệu đơn vị, giá trị 10.225,46 tỷ đồng (tăng 42,85% về lượng và 26,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/9

48.184.600

41.117.050

7.067.550

1.707.460

1.997.330

-289.870

7/9

30.591.200

45.371.810

-14.780.610

1.327.230

2.153.150

-825.920

8/9

33.052.600

36.396.700

-3.344.100

1.371.210

1.853.350

-482.140

9/9

31.897.800

39.113.360

-7.215.560

1.202.180

1.716.770

-514.590

10/9

32.178.900

43.654.300

-11.475.400

1.754.100

2.504.860

-750.760

Tổng

175.905.100

205.653.220

-29.748.120

7.362.180

10.225.460

-2.863.280

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 14,34 triệu đơn vị, tăng gấp gần 11 so với tuần trước; tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 388,01 tỷ đồng, trong khi tuần trước giá trị là mua ròng 55,75 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,21 triệu đơn vị, giá trị 88,03 tỷ đồng (tăng 63,4% về lượng nhưng giảm 34,89% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 18,55 triệu đơn vị, giá trị 476,04 đồng (tăng gấp 4 lần về lượng và 5 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/9

638.210

1.835.310

-1.197.100

20.240

72.490

-52.250

7/9

1.211.580

715.800

495.780

24.840

12.480

12.360

8/9

1.036.430

539.800

496.630

17.490

9.490

8.000

9/9

607.460

14.849.880

-14.242.420

13.850

371.520

-357.670

10/9

716.430

610.200

106.230

11.610

10.060

1.550

Tổng

4.210.110

18.550.990

-14.340.880

88.030

476.040

-388.010

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 803.340 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 76,89 tỷ đồng, tăng 51,8% về lượng và 121,39% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,27 triệu đơn vị, giá trị 186,14 tỷ đồng (tăng 118,63% về lượng và 70,98% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,47 triệu đơn vị, giá trị 109,25 tỷ đồng (tăng 143,45% về lượng và 37,36% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/9

691.760

845.380

-153.620

27.980

24.260

3.720

7/9

746.150

591.510

154.640

34.070

23.090

10.980

8/9

1.217.700

496.640

721.060

46.800

15.650

31.150

9/9

746.670

613.030

133.640

47.450

21.070

26.380

10/9

869.000

921.380

-52.380

29.840

25.180

4.660

Tổng

4.271.280

3.467.940

803.340

186.140

109.250

76.890

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 43,29 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.174,4 tỷ đồng, gấp 4,4 lần về lượng và gấp gần 3 lần về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.103,98 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cặp đôi cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, bao gồm CTG được mua ròng 194,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 6 triệu đơn vị và MBB được mua ròng 190,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,77 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các mã khác được mua ròng trên 100 tỷ đồng có HSG (169,5 tỷ đồng), VCB (156,6 tỷ đồng), VND (137,1 tỷ đồng).với khối lượng 10,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 343,3 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VHM bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt 16,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.821,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SSI bị bán ròng hơn 8,7 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 459,5 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC bị bán ròng 4,75 triệu đơn vị, giá trị 440 tỷ đồng và VNM bị bán ròng xấp xỉ 4,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 352,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 10,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 87.100 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu API bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 12,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 286,7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 515.530 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,5 tỷ đồng; còn VRG bị bán ròng mạnh nhất đạt 12 tỷ đồng, tương đương khối lượng 418.200 đơn vị.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,389.24 4.47 0.32% 0 tỷ
HNX 391.21 2.75 0.7% 0 tỷ
UPCOM 99.77 0.09 0.09% 0 tỷ