Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/8: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, mạnh nhất là HPG

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn đóng vai trò là nhân tố không mấy tích cực lên thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng khá mạnh, đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần vừa qua.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/8: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, mạnh nhất là HPG

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng và chỉ 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 24/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,15 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.044,82 tỷ đồng, giảm 87,8% về lượng và 81,56% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 164,88 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.544,49 tỷ đồng (tăng 12,16% về lượng nhưng giảm 11,09% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 178,02 triệu đơn vị, giá trị 7.589,3 tỷ đồng (giảm 30,14% về lượng và 41,74% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

23/8

33.447.300

46.240.810

-12.793.510

1.420.850

1.802.450

-381.600

24/8

35.952.760

32.214.810

3.737.950

1.496.820

1.363.080

133.740

25/8

27.464.380

26.358.040

1.106.340

1.101.400

1.111.100

-9.700

26/8

36.881.980

41.243.580

-4.361.600

1.365.070

1.767.490

-402.420

27/8

31.131.000

31.967.600

-836.600

1.160.350

1.545.190

-384.840

Tổng

164.877.420

178.024.840

-13.147.420

6.544.490

7.589.310

-1.044.820

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,61 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 56,51 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 2,8 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 174,37 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,79 triệu đơn vị, giá trị 296,93 tỷ đồng (giảm 45,26% về lượng và 47,39% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,4 triệu đơn vị, giá trị 353,44 đồng (giảm 17,78% về lượng và 9,37% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

23/8

1.443.600

1.505.170

-61.570

64.790

44.320

20.470

24/8

1.797.500

4.207.120

-2.409.620

71.660

194.140

-122.480

25/8

1.767.610

739.320

1.028.290

67.140

23.900

43.240

26/8

1.619.870

1.138.240

481.630

55.050

37.590

17.460

27/8

1.164.100

1.813.580

-649.480

38.290

53.490

-15.200

Tổng

7.792.680

9.403.430

-1.610.750

296.930

353.440

-56.510

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 931.440 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 71,36 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,55% về lượng nhưng giảm 33,56% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,66 triệu đơn vị, giá trị 183,2 tỷ đồng (cùng giảm hơn 20% cả về lượng và giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,73 triệu đơn vị, giá trị 111,84 tỷ đồng (giảm 26,69% về lượng và 9,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

23/8

823.250

641.880

181.370

33.900

16.190

17.710

24/8

1.072.720

642.520

430.200

56.440

36.200

20.240

25/8

780.450

486.000

294.450

32.170

17.770

14.400

26/8

476.200

494.090

-17.890

32.350

22.010

10.340

27/8

506.610

463.300

43.310

28.340

19.670

8.670

Tổng

3.659.230

2.727.790

931.440

183.200

111.840

71.360

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 13,83 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.029,97 tỷ đồng, giảm 86,72% về lượng và 80,87% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng lên tới 5.383,32 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu SSI được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 411,04 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,68 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu MBB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng trong tuần qua, đạt hơn 10,19 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 207,91 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị đạt 331,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,92 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là MSN được mua ròng 242,1 tỷ đồng (1,85 triệu đơn vị) và VJC được mua ròng 239,4 tỷ đồng (1,78 triệu đơn vị).

Còn chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 9,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 225,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DXS với khối lượng 1,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 38,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VND bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 636.350 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 29,9 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 457.450 đơn vị, giá trị tương ứng 21,3 tỷ đồng; còn BVB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 457.400 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 8,8 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,389.24 4.47 0.32% 0 tỷ
HNX 391.21 2.75 0.7% 0 tỷ
UPCOM 99.77 0.09 0.09% 0 tỷ