Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/5: Mua cổ phiếu dầu khí và phân bón, bán cổ phiếu chứng khoán

(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong tuần khởi sắc thứ 2 liên tiếp sau chuỗi ngày dài "u ám". Đáng chú ý, khối này tập trung mua các cổ phiếu dầu khí và phân bón, trong khi bán mạnh cổ phiếu chứng khoán.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/5: Mua cổ phiếu dầu khí và phân bón, bán cổ phiếu chứng khoán

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 11,56 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 387,26 tỷ đồng, giảm 4,26% về lượng nhưng tăng 164,14% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 184,82 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.749,2 tỷ đồng (giảm 18,16% về lượng và 22,17% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 196,38 triệu đơn vị, giá trị 6.136,46 tỷ đồng (giảm 17,45% về lượng và 18,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 23-27/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/5

32.633.200

42.666.750

-10.033.550

933.580

1.369.630

-436.050

24/5

39.069.700

40.498.420

-1.428.720

1.240.850

1.044.970

195.880

25/5

36.423.400

32.710.240

3.713.160

1.049.290

1.043.250

6.040

26/5

34.714.400

43.783.200

-9.068.800

1.164.070

1.440.820

-276.750

27/5

41.976.000

36.720.900

5.255.100

1.361.410

1.237.790

123.620

Tổng

184.816.700

196.379.510

-11.562.810

5.749.200

6.136.460

-387.260

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,01 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 38,66 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 3,24 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 45,01 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,37 triệu đơn vị, giá trị 78,27 tỷ đồng (tăng 62,7% về lượng và 87% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,36 triệu đơn vị, giá trị 39,61 đồng (giảm 70,97% về lượng và 54,4% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 23-27/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/5

202.400

331.100

-128.700

7.550

11.040

-3.490

24/5

287.900

318.100

-30.200

11.000

7.870

3.130

25/5

931.750

302.230

629.520

31.250

8.950

22.300

26/5

190.900

185.100

5.800

5.300

5.810

-510

27/5

761.600

227.400

534.200

23.170

5.940

17.230

Tổng

2.374.550

1.363.930

1.010.620

78.270

39.610

38.660

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày đầu tuần 26/5.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 67,08 tỷ đồng, giảm 27,74% về lượng và 24,82% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,2 triệu đơn vị, giá trị 269,06 tỷ đồng (tăng 29% về lượng và 48,59% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,52 triệu đơn vị, giá trị 201,98 tỷ đồng (tăng 171,72% về lượng và 120% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 23-27/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/5

3.780.200

313.100

3.467.100

96.620

13.420

83.200

24/5

1.944.000

610.710

1.333.290

68.920

40.150

28.770

25/5

1.811.290

696.930

1.114.360

52.990

37.280

15.710

26/5

260.100

2.552.330

-2.292.230

11.030

74.280

-63.250

27/5

1.405.500

1.342.100

63.400

39.500

36.850

2.650

Tổng

9.201.090

5.515.170

3.685.920

269.060

201.980

67.080

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 10,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 281,52 tỷ đồng, giảm 32,78% về lượng nhưng tăng gần 175% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 102,4 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng hơn 16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 428,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là cặp đôi nhóm phân bón gồm DCM được mua ròng 191,9 tỷ đồng (5,57 triệu đơn vị) và DPM được mua ròng 147,2 tỷ đồng (2,62 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 9,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 332,5 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là cặp đôi chứng khoán gồm SSI bị bán ròng 235,6 tỷ đồng (8,81 triệu đơn vị) và VND bị bán ròng 222,8 tỷ đồng (9,48 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 19,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 383.700 đơn vị. Trong khi xét về khối lượng, cổ phiếu PVS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 669.600 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 19,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, NTP bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 117.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 4,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 103,8 tỷ đồng; còn VTP bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 455.600 đơn vị, giá trị tương ứng 30,2 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29% 0 tỷ
HNX 275.93 -1.25 -0.45% 0 tỷ
UPCOM 86.7 1.06 1.23% 0 tỷ