Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/1: Bán ròng tới gần 5.200 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau những tuần mua ròng đầu tiên của năm 2022, khối ngoại đã trở lại trạng thái bán ròng mạnh tới gần 5.200 tỷ đồng, với tâm điểm là cổ phiếu lớn MSN.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/1: Bán ròng tới gần 5.200 tỷ đồng

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 38,54 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 4.981,06 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 6,14 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 707,05 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 209,46 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.570,14 tỷ đồng (tăng 7,43% về lượng nhưng giảm 2,92% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng xấp xỉ 248 triệu đơn vị, giá trị 13.551,2 tỷ đồng (tăng 31,32% về lượng và 66,86% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17-21/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/1

45.193.400

43.436.400

1.757.000

1.797.400

1.598.290

199.110

18/1

58.606.500

31.029.560

27.576.940

2.372.820

1.476.280

896.540

19/1

39.650.690

72.441.070

-32.790.380

1.655.430

6.462.350

-4.806.920

20/1

33.817.600

37.451.300

-3.633.700

1.327.110

1.478.210

-151.100

21/1

32.195.000

63.641.160

-31.446.160

1.417.380

2.536.070

-1.118.690

Tổng

209.463.190

247.999.490

-38.536.300

8.570.140

13.551.200

-4.981.060

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày đầu tuần 17/1.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,62 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 9,04 tỷ đồng, giảm 54,1% về lượng và 91,78% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,64 triệu đơn vị, giá trị 132,43 tỷ đồng (giảm 19,78% về lượng và 20,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,01 triệu đơn vị, giá trị 123,39 đồng (tăng 34,29% về lượng và 118% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 17-21/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/1

893.970

1.429.740

-535.770

26.100

67.620

-41.520

18/1

1.002.130

662.000

340.130

23.820

19.660

4.160

19/1

875.650

462.170

413.480

18.410

13.770

4.640

20/1

915.010

199.340

715.670

32.330

11.210

21.120

21/1

950.420

261.280

689.140

31.770

11.130

20.640

Tổng

4.637.180

3.014.530

1.622.650

132.430

123.390

9.040

Tương tự, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,31 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 204,09 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 3,3 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 122,29 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,81 triệu đơn vị, giá trị 129,58 tỷ đồng (giảm 27% về lượng và 34,51% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 17,12 triệu đơn vị, giá trị 333,67 tỷ đồng (tăng gấp gần 8 lần về lượng và 3,4 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 17-21/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/1

718.210

174.760

543.450

26.270

6.230

20.040

18/1

1.042.480

15.564.450

-14.521.970

33.050

294.580

-261.530

19/1

685.930

105.480

580.450

20.810

4.700

16.110

20/1

504.500

129.540

374.960

20.360

5.240

15.120

21/1

856.930

1.142.010

-285.080

29.090

22.920

6.170

Tổng

3.808.050

17.116.240

-13.308.190

129.580

333.670

-204.090

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 50,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 5.176 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 12,97 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 939,33 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Nhân tố chính khiến khối ngoại có tuần bán ròng mạnh chính là MSN. Cổ phiếu MSN đã bị bán ròng tới triệu đơn vị trong tuần qua, tương ứng tổng giá trị đạt 4.642,36 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là HPG bị bán ròng 4,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 213,75 tỷ đồng; NVL bị bán ròng 204,92 tỷ đồng (2,6 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu VNM được mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 150,74 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt hơn 1,8 triệu đơn vị.

Còn DXG là mã dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 3,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 104,18 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất PVS với khối lượng đạt xấp xỉ 1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 29,949,2 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NTP với khối lượng 319.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 20,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng đột biến tuần qua là do cổ phiếu SGB bị xả mạnh. Cụ thể, khối này đã bán ròng gần 15,23 triệu cổ phiếu SGB với tổng giá trị đạt 309,13 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,285.45 16.88 1.31% 0 tỷ
HNX 311.17 -2.12 -0.68% 0 tỷ
UPCOM 94.95 0.17 0.18% 0 tỷ