Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/5: Xả mạnh SSI và HPG

(ĐTCK) Trong khi thị trường đảo chiều hồi phục sau 6 tuần mất điểm thì khối ngoại lại quay ra xu hướng bán ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng, trong đó danh mục xả bán tập trung bộ đôi lớn SSI và HPG.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 16-20/5: Xả mạnh SSI và HPG

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,08 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 146,61 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng hơn 40 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.682,21 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 225,83 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.387,26 tỷ đồng (giảm 14,3% về lượng và 24,26% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 237,9 triệu đơn vị, giá trị 7.533,87 tỷ đồng (tăng 6,43% về lượng nhưng giảm 6,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

46.837.700

37.366.600

9.471.100

1.503.010

1.246.440

256.570

17/5

55.855.800

55.181.200

674.600

1.675.870

1.710.890

-35.020

18/5

51.194.500

53.666.420

-2.471.920

1.715.560

1.537.200

178.360

19/5

41.958.590

48.411.190

-6.452.600

1.589.240

1.714.790

-125.550

20/5

29.979.800

43.278.600

-13.298.800

903.580

1.324.550

-420.970

Tổng

225.826.390

237.904.010

-12.077.620

7.387.260

7.533.870

-146.610

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,24 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 45,01 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 71.830 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 5,32 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,45 triệu đơn vị, giá trị 41,85 tỷ đồng (giảm 62,49% về lượng và 55,45% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,7 triệu đơn vị, giá trị 86,86 đồng (tăng 23% về lượng nhưng giảm 2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

520.500

2.927.900

-2.407.400

14.710

47.380

-32.670

17/5

238.900

907.950

-669.050

5.900

16.760

-10.860

18/5

256.780

171.010

85.770

6.370

5.990

380

19/5

169.210

371.460

-202.250

5.390

9.200

-3.810

20/5

274.000

320.250

-46.250

9.480

7.530

1.950

Tổng

1.459.390

4.698.570

-3.239.180

41.850

86.860

-45.010

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên mua ròng liên tiếp và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày đầu tuần 16/5.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 5,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 89,22 tỷ đồng, tăng 129,39% về lượng và 38,63% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,13 triệu đơn vị, giá trị 181,08 tỷ đồng (tăng 94,74% về lượng và 52,7% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,03 triệu đơn vị, giá trị 91,86 tỷ đồng (tăng 41,16% về lượng và 69,42% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 16-20/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/5

328.610

332.400

-3.790

8.040

14.480

-6.440

17/5

607.400

371.200

236.200

18.280

17.030

1.250

18/5

1.215.160

276.940

938.220

33.070

15.800

17.270

19/5

2.551.300

529.800

2.021.500

61.080

22.170

38.910

20/5

2.428.400

519.360

1.909.040

60.610

22.380

38.230

Tổng

7.130.870

2.029.700

5.101.170

181.080

91.860

89.220

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 10,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 102,4 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 42,3 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.751,89 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DPM với giá trị đạt 220,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng xấp xỉ 4,15 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VNM đạt 147,2 tỷ đồng, MSN đạt 134 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 129 tỷ đồng, DCM đạt 104,1 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu SSI bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 20,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 575,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, cổ phiếu HPG bị bán ròng 11,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 422,1 tỷ đồng và STB bị bán ròng 9,59 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 194 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVI với khối lượng 178.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 8,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 3,25 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 49,5 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 5,74 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 130,5 tỷ đồng; còn VTP bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 356.140 đơn vị, giá trị tương ứng 23,8 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,202.82 17.34 1.44% 0 tỷ
HNX 280.42 4.5 1.6% 0 tỷ
UPCOM 87.1 0.41 0.47% 0 tỷ