Giao dịch “chui” cổ phiếu Giải khát Yến Sào Khánh Hoà (SKV), một tổ chức bị phạt gần 1 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 3 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang.
Giao dịch “chui” cổ phiếu Giải khát Yến Sào Khánh Hoà (SKV), một tổ chức bị phạt gần 1 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 3 tháng

Ngày 20/10/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 927/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang (Địa chỉ tại số 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính khi giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, tổ chức có liên quan của ông Lê Hồng Thuận, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giải khát Yến Sào Khánh Hoà (mã SKV - UPCoM) được thực hiện giao dịch bán 500.000 cổ phiếu SKV từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/12/2021 nhưng Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang đã thực hiện giao dịch bán 23.813 cổ phiếu SKV vào ngày 23/11/2021.

Đồng thời, phạt 930 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang thực hiện giao dịch bán 3.100.000 cổ phiếu SKV vào ngày 21/6/2021 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cuối cùng, phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 tháng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Như vậy, tổng hình phạt tiền là 937,5 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 3 tháng đối với Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục