Giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) sẽ đạt 40.000 - 50.000 đồng vào năm 2025

(ĐTCK) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) thông báo bổ sung 2 nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường.
Giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) sẽ đạt 40.000 - 50.000 đồng vào năm 2025

Theo đó, doanh nghiệp bổ sung ứng cử, đề cử thành viên HĐQT với ông Phan Văn Danh, hiện tại ông là Giám đốc dự án tại CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam, cổ đông liên tục tăng sở hữu gần đây.

Trước đó, Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam thông báo mua vào 67,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,49% vốn điều lệ tại DIG.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trình kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025 lên khoảng 10.000 tỷ đồng từ mức 3.124,9 tỷ đồng ở hiện tại.

Doanh nghiệp cho biết, để có thể tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu cho cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi.

DIG ước tính, tới cuối năm 2025 với vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng, ước tính vốn hóa thị trường giao động từ 40.000 tỷ đồng đến 50.000 tỷ đồng. Như vậy, giá cổ phiếu ước tính sẽ dao động từ 40.000 đồng/cổ phiếu- 50.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2025.

Trước đó, doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/1 để bàn về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và phát hành trả cổ tức cho năm 2019, sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Trong đó, có đề cập tới biến động nhân sự lãnh đạo giai đoạn 2021-2025.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 1.865 tỷ đồng, tăng trưởng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 131,2 tỷ đồng, tăng trưởng 40,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành gần 75% kế hoạch doanh thu nhưng còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/01, cổ phiếu DIG tăng 150 đồng lên 33.700 đồng/cổ phiếu.


Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục