Gelex (GEX) vừa phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho tổ chức tín dụng

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.
Gelex (GEX) vừa phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho tổ chức tín dụng

Theo đó, ngày 23/12/2021, công ty vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho 1 tổ chức tín dụng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 8,5%/năm và trả lãi 3 tháng một lần. Công ty cho biết mục đích huy động để tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngày 31/12/2021, công ty cũng vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho 1 tổ chức tín dụng trong nước, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 8,5%/năm và sau đó điều chỉnh theo thị trường. Kỳ trả lãi là 6 tháng một lần.

Số tiền huy động được sử dụng cho mục đích tăng quy mô hoạt động, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn công ty đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77% so với cùng kỳ lên 959,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 121% lên 208,49 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 139% so với cùng kỳ lên 317,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 19.157,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản tăng mạnh, gấp đôi hồi đầu năm, lên gần 54,300 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt gần 3,334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm chủ yếu là do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay. Giá trị hàng tồn kho gấp 3.5 lần đầu năm, đạt 11,455 tỷ đồng gồm thành phẩm, nguyên vật liệu…

Nợ vay tài chính tăng 61% lên 19,488 tỷ đồng do dư nợ vay ngắn hạn gấp 2.2 lần đầu năm, lên 9,314 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng 31%, lên gần 10,176 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu GEX giảm sàn 2.850 đồng về 38.200 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục