FOX: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viễn thông FPT

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông FPT

Mã chứng khoán: FOX

Mã ISIN: VN000000FOX6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến ngày 23/02/2022;

+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: dự kiến từ ngày 23/02/2022 đến 17h00’ ngày 05/03/2022.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, khối A, tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án xử lý toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại và mua lại cổ phiếu của cổ đông nước ngoài nhằm điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài về 0% (không phần trăm).

Tin cùng chuyên mục