Dược Cửu Long: Lợi nhuận hợp nhất tăng nhưng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL - sàn HOSE) vừa có kết quả kinh doanh hợp nhất và quý III/2020.

Dược Cửu Long hiện do Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T năm hơn 76% cổ phần Dược Cửu Long hiện do Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T năm hơn 76% cổ phần

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Dược Cửu Long đạt 16 tỷ đồng trong quý III/2020, tăng 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy lợi nhuận hợp nhất tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 1,5 tỷ đồng so với quý III/2019, với giá trị đạt 11,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận công ty mẹ chủ yếu đến từ việc lợi nhuận gộp giảm mạnh 7,3 tỷ đồng, theo đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn này giảm nhưng không bù được sự sụt giảm của lợi nhuận gộp.

Trong khi đó trong kết quả kinh doanh hợp nhất, trong bối cảnh lợi nhuận công ty mẹ giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế của các công ty con sau khi loại trừ các giao dịch nội bộ làm tăng lợi nhuận hợp nhất thêm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo tài chính quý III/2020 của Dược Cửu Long, Công ty có tổng tài sản 1.761 tỷ đồng, trong đó riêng tài sản ngắn hạn là 1.408 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 30/9/2020 là 264 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 52,5 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ phải thu khó đòi chiếm gần 20% trên tổng các khoản phải thu.

Chốt phiên 29/10, giá cổ phiếu DCL tăng 5,56% lên 19.000 đồng, khớp hơn 42.000 đơn vị.

Chí Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục