Dư nợ tín dụng SMEs khoảng 1,4 triệu tỷ đồng

(ĐTCK) Về hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến 30/11/2017, tổng dư nợ đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 12% so với cuối năm 2016, chiếm trên 21% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. 
Dư nợ tín dụng SMEs khoảng 1,4 triệu tỷ đồng

Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2016, với hơn 1.300 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Đối với hoạt động tín dụng chính sách, tính đến 30/11/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách đạt gần 171.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2016, với gần 8,5 triệu khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn là 710 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 0,4% trên tổng dư nợ.

Dư nợ  tập trung ở một số chương trình như cho vay hộ nghèo đạt gần 40.000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 23% tổng dư nợ), cho vay hộ cận nghèo đạt xấp xỉ 31.000 tỷ đồng (chiếm gần 18% tổng dư nợ), cho vay hộ mới thoát nghèo đạt khoảng 21.000 tỷ đồng (chiếm gần 12% tổng dư nợ), cho vay học sinh, sinh viên đạt gần 16.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 10% tổng dư nợ), cho vay hộ gia đình sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn đạt gần 18.000 tỷ đồng (chiếm gần 51% tổng dư nợ), cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt xấp xỉ 27.000 tỷ đồng (chiếm gần 16% tổng dư nợ).

Hồng Dung

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục