Dragon Capital vừa bán ra gần 1,78 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG)

(ĐTCK) Quỹ ngoại vừa bán ra giảm sở hữu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán DXG – sàn HOSE).
Dragon Capital vừa bán ra gần 1,78 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG)

Theo đó, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa bán ta 1.779.900 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 16,09% về còn 15,75% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện trong ngày 27/5.

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán ra 379.900 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 300.000 cổ phiếu và quỹ Amersham Industries Limited bán ra 100.000 cổ phiếu.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.

Ngoài ra, ông Lê Hào, Phó tổng giám đốc Đất Xanh đăng ký bán ra 150.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,058% về còn 0,03% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/5 đến 19/6.

Trước đó, Đất Xanh công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với dòng tiền tiếp tục âm trong quý đầu năm 2021. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 516,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.484,5 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.

Để bù đắp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thâm hụt 516,5 tỷ đồng cùng dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 114,4 tỷ đồng, doanh nghiệp phải huy động vốn tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền tài chính dương 1.188,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vay nợ ròng tăng thêm.

Nếu nhìn rộng ra từ năm 2016 tới năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục thâm hụt kéo dài. Cụ thể, năm 2016 âm 467,3 tỷ đồng, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng và năm 2020 là âm 780,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp chủ yếu huy động dòng tiền từ chủ sở hữu và nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh thâm hụt kéo dài.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng 10,1% so với đầu năm lên 25.674,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.325,1 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.293,6 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.111,8 tỷ đồng lên 8.325,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng đã tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.192,2 tỷ đồng lên 7.137,5 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng nguồn vốn. Nhờ dòng tiền huy động vốn từ nợ vay tăng thêm đã giúp số dư tiền mặt của doanh nghiệp tăng trong kỳ.

Kết thúc quý đầu năm 2021, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.953,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 711,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 390,9% và 659,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5% về còn 58,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, cổ phiếu DXG tăng 900 đồng lên 27.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục