Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, có phải đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ?
Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí

Các hình thức thông báo và cung cấp thông tin về phí cho chủ thẻ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ giữa Tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ?

Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ không cần phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ, thông tin này có đúng?

Đơn vị chấp nhận thẻ có phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt?

Trả lời:

Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ.

Các hình thức thông báo và cung cấp thông tin về phí cho chủ thẻ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ giữa Tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ.

Biểu phí dịch vụ thẻ của Tổ chức phát hành thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ.

Đơn vị Chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục