Đối tượng và điều kiện vay vốn theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

(ĐTCK) Xin cho biết, đối tượng vay vốn theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gì? Điều kiện và mức vốn cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm?
Đối tượng và điều kiện vay vốn theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Trả lời:

- Đối tượng vay vốn theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cở sở sản xuất, kinh doanh); Người lao động.

- Điều kiện vay vốn theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là:

* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

+ Được thành lập và hoat động hợp pháp;

+ Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

+ Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

+ Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

* Đối với người lao động:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

- Mức vốn cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục