Đổi tiền không đúng quy định của pháp luật có bị phạt?

(ĐTCK) Thời hạn chủ thẻ phải gửi yêu cầu tra soát cho tổ chức phát hành thẻ là bao nhiêu ngày? Có phải hoàn trả lại phí đã thu của chủ thẻ nếu giao dịch thẻ không thành công? Tại nơi đặt ATM, Ngân hàng có phải niêm yết các thông tin liên hệ phòng khi khách hàng giao dịch gặp sự cố? Tổ chức thanh toán thẻ có được quy định hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng? Hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt hành chính đúng không? Mức phạt đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật?
Đổi tiền không đúng quy định của pháp luật có bị phạt?

Trả lời:

Tổ chức phát hành thẻ quy định cụ thể thời hạn chủ thẻ phải gửi yêu cầu tra soát cho tổ chức phát hành thẻ không được ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát.

Tổ chức phát hành thẻ phải hoàn trả lại phí đã thu của chủ thẻ nếu giao dịch thẻ không thành công.

Tại nơi đặt ATM, Ngân hàng phải niêm yết các thông tin liên hệ để khách hàng liên hệ khi gặp sự cố trong giao dịch.

Thông tin về việc các tổ chức thanh toán thẻ được quy định hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng là sai.

Chỉ bị xử phạt hành chính đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật là thông tin đúng.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục