K.I.P Việt Nam (KIP) trả cổ tức 15%, phát hành cổ phiếu với giá chưa tới 40% thị giá

(ĐTCK) CTCP K.I.P Việt Nam (KIP – sàn UPCoM) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%.
K.I.P Việt Nam (KIP) trả cổ tức 15%, phát hành cổ phiếu với giá chưa tới 40% thị giá

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 27/8, ngày đăng ký cuối cùng là 28/8 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/9.

Bên cạnh đó, KIP cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để phát hành hơn 4,12 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,7254, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 0,7254 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 15.000 đồng/CP, chỉ bằng 37,5% thị giá hiện tại của cổ phiếu KIP (giá đóng cửa phiên 20/8 là 40.000 đồng/CP).

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho chổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/9 đến ngày 27/9, thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu từ ngày 7/9 đến ngày 1/10. Số tiền thu được từ đợt phát hành, KIP sẽ dùng để đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý và xây dựng cơ bản phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được biết, theo báo đã kiểm toán năm 2017, KIP đạt doanh thu 294,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 15 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,78% về doanh thu và 14,43% về lợi nhuận so với năm trước. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng và chia cổ tức bằng tiền mặt 10%.

T.T

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục