ĐHĐCĐ Kienlongbank: Phấn đấu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trong năm nay

(ĐTCK) Ngày 12/4, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Kienlongbank đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
ĐHĐCĐ Kienlongbank: Phấn đấu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trong năm nay
Tại phiên họp, cổ đông đã thống nhất thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13,35%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng, tăng 15,02%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,94%.
Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng. 
Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2020 của Ngân hàng.
ĐHĐCĐ Kienlongbank thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02% (thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.
Kienlongbank sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trước ngày 31/12/2019.
Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình của phương án cơ cấu lại Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020.
Ngoài ra, Kienlongbank tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của NHNN.

Thùy Vinh

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục