Doanh nghiệp xăng dầu ở Vĩnh Long bị xử phạt trên 167 triệu đồng

Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Vĩnh Long bị xử phạt trên 167 triệu đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-XPVPHC, ngày 29/3/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV xăng dầu Hồng Nga (trụ sở chính đặt tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Lô hàng gồm 5.000 lít dầu DO 0,05S, đã bán 3.210 lít, giá bán 13.040đ/lít, còn tồn là 1.970 lít), theo phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-00257ADK1/1 ngày 08/02/2021 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.

Công ty TNHH MTV xăng dầu Hồng Nga bị phạt tiền 04 lần tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (04 lần x 41.858.400 đồng = 167.433.600 đồng). Đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 02 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Công ty TNHH MTV xăng dầu Hồng Nga phải liên hệ với nhà cung cấp tổ chức thu hồi tái chế lượng hàng tồn 1.970 lít (trong lô hàng vi phạm). Việc tổ chức thu hồi hàng tồn phải có sự chứng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH MTV xăng dầu Hồng Nga chi trả.

Trúc Giang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục