DKC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (8,5%)

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (DKC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng).

- Thời gian thực hiện: 16/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục