Digiworld (DGW): Doanh thu quý I/2020 đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng mạnh từ bán điện thoại

Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã DGW, sàn HoSE) ước tính kết quả kinh doanh quý I/2020 với doanh thu 2.237 tỷ đồng.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Digiworld cuối năm 2019 tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Digiworld cuối năm 2019 tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm

Lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, theo đó tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt 63% và 80% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng của Digiworld ước đạt 791 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 69%. Ngành hàng điện thoại ước đạt 1.142 tỷ đồng, tăng trưởng 96% so với cùng kỳ.

Việc tăng trưởng ngành điện thoại nhờ các hoạt động phát triển thị trường hiệu quả dành cho Xiaomi.

Trong năm 2020, mục tiêu của công ty này là đưa thị phần điện thoại Xiaomi lên mức 10% đối với cả năm.

Trong năm nay, Digiworld đặt chỉ tiêu 10.200 tỷ đồng và 202 tỷ đồng lần lượt với doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau quý kinh doanh đầu tiên, Công ty đã thực hiện được xấp xỉ 22% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2020.

Digiworld là công ty mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện điện tử; mua bán điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, chuyển giao công nghệ thông tin, tự động điều khiển và cung cấp dịch vụ đại lý ký gửi.

Năm 2019, Digiworld đạt doanh thu thuần 8.488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 163,2 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh năm 2019 dương 286,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, Digiworld có vốn điều lệ 419,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 924,8 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.480,2 tỷ đồng, trong đó riêng nợ ngắn hạn là 1.475,7 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Digworld là 2.405 tỷ đồng, tài sản chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn với giá trị 2.287,6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho là nhóm tài sản chiếm giá trị lớn nhất trong các tài sản ngắn hạn với giá trị là 1.453,6 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm 2019 là 15,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm.

Chí Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục