Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) trả hết nợ vay dài hạn trong 6 tháng đầu năm

(ĐTCK) Quý II/2020, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) đạt doanh thu 1.875,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248,9 tỷ đồng.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) trả hết nợ vay dài hạn trong 6 tháng đầu năm

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2019, trong quý II/2020, Công ty đã giảm 11,7% doanh thu và tăng 19,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhơn Trạch 2 ghi nhận doanh thu 3.598,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 428 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,4% và tăng 10,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, 6 tháng, NT2 đã hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.177,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và 17,8% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, NT2 dự kiến chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20% trong năm 2020.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo kết quả kinh doanh, ngoài biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,5% lên 15,1%, còn có sự giảm chi phí tài chính tới 29,3% và chỉ còn ghi nhận 65,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là 7.456,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với đầu kỳ. Trong đó, đáng chú ý khoản phải thu ngắn hạn lại có dấu hiệu tăng 55,8% lên mức 2.272,1 tỷ đồng và chiếm tới 30,5% tổng tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, NT2 đã trả hết 492,3 tỷ đồng nợ vạy dài hạn trong kỳ.

Doanh nghiệp có thuyết minh phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên chủ yếu là phải thu công ty mua bán Điện (EPTC) là 2.169 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ chỉ có 1.358,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7/2020, cổ phiếu NT2 tăng 50 đồng lên mức 23.000 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục