Đề xuất thu hút vốn FDI thế hệ mới

(ĐTCK) Tại Hội thảo một số khuyến nghị về chiến lược và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới 2020 - 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức, nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất, trong giai đoạn 2018 - 2020 cần thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới có với đầy đủ thẩm quyền, chức năng, cơ cấu và ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới.
Đề xuất thu hút vốn FDI thế hệ mới

Lý do đưa ra đề xuất này là do đến nay cần có một cơ quan đảm bảo đủ năng lực để thực hiện vận động chính sách một cách hiệu quả và xúc tiến đầu tư phù hợp với chiến lược mới. Môi trường kinh doanh và quan hệ giữa Chính phủ với doanh nghiệp vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của khối kinh tế tư nhân.

Một số rào cản thực tế, nhận thức về thủ tục phê duyệt, cấp phép và giấy phép đầu tư, quy định và quy trình lỗi thời gây cản trở đầu tư vào nhiều lĩnh vực thu hút vốn FDI lớn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần xây dựng môi trường kinh doanh 4.0 để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo đánh giá tại hội thảo, sau 30 năm thu hút vốn FDI, chiến lược thu hút FDI hiện nay có nhiều yếu tố không còn phù hợp. Các nhà đầu tư đều cho rằng, chi phí nhân công, năng lượng thấp và chính sách thuế ưu đãi là những lý do chính để đầu tư vào Việt Nam.

Chưa nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về tay nghề và chuỗi cung ứng địa phương của Việt Nam. Do đó, rất cần có một chiến lược thu hút đầu tư thế hệ mới để có thể thu hút được dòng vốn FDI trong bối cảnh mới.

Mai Phương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục