DDV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần DAP – VINACHEM (DDV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần DAP - VINACHEM, Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Tin cùng chuyên mục