Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác xây dựng chính sách phát triển cân bằng quốc gia

Phát triển cân bằng quốc gia, thúc đẩy cải thiện môi trường sống của người dân, chính sách giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn là nhiệm vụ được Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt lên hàng đầu.
Sáng 17/7, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngài Song Jae Ho, Chủ tịch Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia (trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2019 - 2024.
Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia (trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc) giai đoạn 2019 - 2024 nhằm trao đổi chiến lược và chính sách liên quan đến phát triển cân bằng quốc gia, kết nối, trao đổi chính sách giữa các cơ quan hành chính và chính quyền địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc và quản lý các chương trình trọng điểm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bản ghi nhớ cũng tạo thuận lợi cho hai bên trong việc triển khai thực hiện các hợp tác trong tương lai.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Ngài Song Jae Ho ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt từ khi hai nước nâng quan hệ lên tầm Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đầu tư, đến văn hóa, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân.

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực đều có sự phát triển vượt bậc, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn nhau cho cả hai phía.

Việt Nam luôn luôn hướng tới sự phát triển cân bằng quốc gia, thúc đẩy cải thiện môi trường sống của người dân, chính sách giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tăng cường kinh tế địa phương thông qua phát triển nguồn nhân lực và công nghệ cho từng vùng.

Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao tầm quan trọng trong hợp tác, học tập kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển, trong đó đặc biệt là Hàn Quốc - đất nước vốn có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển cân bằng, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và hội nhập sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, việc phát triển cân bằng, bền vững luôn là nhiệm vụ được Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt lên hàng đầu.

Bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng chính sách phát triển cân bằng quốc gia, hướng tới phát triển bền vững

Bản ghi nhớ gồm 8 điều, trong đó khẳng định, hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm mục đích phát triển cân bằng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, dựa trên nguyên tắc chân thành và tin tưởng lẫn nhau.

Trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật cùa Hàn Quốc và Việt Nam, hai bên cùng nỗ lực thực hiện các hoạt động như: Hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế; Trao đổi các vấn đề, sự kiện và thành tựu liên quan đến các chính sách quan trọng; Trao đổi thông tin về các chính sách thành công của hai chính phủ; Các công việc khác liên quan đến mục đích hợp tác giữa hai bên.

Để thực hiện những công việc nêu trên, hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ thường niên tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc.

Kỳ Thành
baodautu.vn

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục