Quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(ĐTCK) Xác định mục tiêu cải cách hành chính nhằm phục vụ lợi ích tối đa của người dân và doanh nghiệp để từ đó xác định rõ cải cách hành chính là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt. 
Quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị “Tổng kết xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo” do Bộ tổ chức vừa diễn ra sáng 16/5.

Theo Báo cáo sơ bộ tình hình Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015-2017, quá trình thực hiện tổng hợp chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ đã có sự phối hợp thực hiện khá đầy đủ công tác báo cáo theo yêu cầu của đơn vị tổng hợp, tạo điều kiện để các báo cáo cải cách hành chính của Bộ gửi Bộ Nội vụ luôn đạt yêu cầu đề ra về nội dung và thời hạn.

Kết quả tổng kết cho thấy, nhiều năm, Chỉ số cải cách hành chính của Bộ được xếp hạng cao như: năm 2014 xếp thứ 7/19 bộ, ngành (đạt 78,78 điểm); năm 2015 xếp thứ 5/19 bộ, ngành (đạt 86,81 điểm); năm 2016 xếp thứ 9/19 bộ, ngành (đạt 80,59 điểm).

Trong đó, có một số tiêu chí nhiều năm được đánh giá tốt với tỷ lệ hoàn thành cao như: tiêu chí “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ” (năm 2015 đạt 89,33%, năm 2016 đạt 85,71%, năm 2017 đạt 94,1%); tiêu chí “Cải cách bộ máy hành chính” (năm 2015 đạt 96,64%, năm 2016 đạt 100%, năm 2017 đạt 71,43%); tiêu chí “Cải cách tài chính công” (năm 2016 đạt 100%, năm 2017 đạt 83,33%)…

Tuy nhiên, năm 2017, xếp hạng cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giảm 8 bậc, xếp thứ 17/19 bộ, ngành (đạt 72,61 điểm). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến Chỉ số cải cách hành chính của Bộ bị tụt hạng, trong đó có nguyên nhân từ điểm điều tra xã hội học giảm mạnh (so với năm 2016, điều tra xã hội học giảm 6,47 điểm).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, xác định công tác cải cách là nhiệm vụ lớn nên những năm qua lãnh đạo Bộ luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, được các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

"Kết quả tổng kết cho thấy, nhiều năm, Bộ đạt kết quả cao về cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị tụt hạng về Chỉ số cải cách hành chính trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc cải thiện công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Để tăng hạng Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2018, Bộ xác định, sẽ thực hiện hiệu quả 6 giải pháp.

Cụ thể, đảm bảo trên 30% số đơn vị thuộc Bộ được kiểm tra về cải cách hành chính trong năm theo quy định; tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; đảm bảo hoàn thành các báo cáo theo đúng nội dung và thời hạn quy định; chú trọng hơn nữa công tác cải cách hành chính của từng đơn vị thuộc Bộ; ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực này.

Theo quy định, việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ dựa trên số điểm được xác định từ 7 lĩnh vực chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính.

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục