Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), quý II/2020 lợi nhuận giảm 48,9%, dòng tiền kinh doanh âm 846,7 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán: CII – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), quý II/2020 lợi nhuận giảm 48,9%, dòng tiền kinh doanh âm 846,7 tỷ đồng

Theo đó trong kỳ, doanh nghiệp công bố doanh thu là 651,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 116,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,4% và giảm 48,9%.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 31,1% lên 39,7%, tuy nhiên biên lợi nhuận ròng lại suy giảm từ 50,1% về chỉ còn 17,9%. Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận giảm do cùng kỳ năm trước phát sinh khoản thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư với giá trị lớn nên mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2020 tăng so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm.

Cụ thể, trong quý II/2019 ghi nhận thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư với giá trị 255 tỷ đồng, quý II/2020 không có ghi nhận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.123,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 391,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,4% và tăng 46,3% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 846,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước dương 395 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư tài chính ghi nhận dương 1.405,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay. Như vậy, hoạt động kinh doanh chính không tạo ra tiền, doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn vay bên ngoài.

Tính tới 30/06/2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1.533,4 tỷ đồng lên 15.384,8 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 47,4% lên 50,2%; tỷ lệ nợ vay trên tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 159,1% lên mức 179,3%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/07/2020, cổ phiếu CII giảm 100 đồng về 17.400 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục