Đầu tháng 10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chính thức hoạt động

(ĐTCK) Ngày 30/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
Đầu tháng 10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chính thức hoạt động

Quản lý hơn 2 triệu tỷ đồng giá trị tài sản của 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đối với các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ quan này gồm 9 đơn vị trực thuộc; trong đó có 4 đơn vị thực hiện chức năng tham mưu quản lý doanh nghiệp chia theo ngành, lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, hạ tầng và các đơn vị tham mưu, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết, Ủy ban đã chủ động đề ra kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018 - 2020 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung vào những đầu việc như chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững…

Cùng với Nghị định về chức năng, hoạt động của Ủy ban, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm chuyển giao, tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục