Đạt Phương (DPG): Lãi ròng quý II đạt 104,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ

(ĐTCK) CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán DPG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 2 quý đầu năm 2021.
Đạt Phương (DPG): Lãi ròng quý II đạt 104,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ

Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 527,46 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn hàng bán giảm 11% xuống còn 351,77 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 175,7 tỷ đồng, tăng 74,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm 15% xuống 4,56 tỷ đồng. Chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 17% xuống còn 40,35 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 28% và 5% lên 8,46 tỷ đồng và 13,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh lên 212%, đạt xấp xỉ 118 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế của Đạt Phương đạt 117,2 tỷ đồng, tăng 194%. Sau khi khấu trừ thuế, Công ty mang về 104,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận của Công ty mẹ đạt 77,3 tỷ đồng.

Giải trình về mức tăng trưởng trên, Đạt Phương cho biết, trong quý II/2021, Công ty đã thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào chi phí tài chính. Đồng thời, mảng sản xuất điện và đầu tư bất động sản tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DPG tăng nhẹ 2% lên 986,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 172% lên 267,3 tỷ đồng và 225% lên 231,5 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, so với kế hoạch năm, Công ty đã đạt 35,8% chỉ tiêu doanh thu và gần 63% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của DPG đạt gần 5.169,6 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 3.533,6 tỷ đồng, tăng 3,5%; trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 822,4 tỷ đồng và 1.577,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu DPG giảm 2,6% xuống 31.800 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 909.200 đồng/CP.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục