Đà Nẵng xếp thứ 3 cả nước về đấu thầu qua mạng

Thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ 3, sau 2 tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa về tỷ lệ đấu thầu qua mạng.
TP. Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về đấu thầu qua mạng. TP. Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về đấu thầu qua mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng thực hiện ở các địa phương năm 2019, kết quả, thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ 3 sau 2 tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Theo chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi trên cả nước đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Trong năm 2019, tỷ lệ số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng của Đà Nẵng là 62,1% (498/802 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 32,8% (1.260/3.846 tỷ đồng). Như vậy, tỷ lệ đấu thầu qua mạng của thành phố Đà Nẵng đã vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đặt ra của Chính phủ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đã tăng đáng kể, số lượng và giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng cũng tăng.

Chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng đã được UBND thành phố Đà Nẵng đề ra đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu xây lắp nhỏ hơn 20 tỷ, mua sắm hàng hóa dưới 10 tỷ đồng) và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019.

Về chỉ tiêu này, trong năm 2019, số lượng gói thầu quy mô nhỏ thực hiện đấu thầu qua mạng là 492 gói thầu, đạt tỷ lệ 65,3% (492/753 gói thầu); tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 967 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48,2% (967/2.006 tỷ đồng).

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục