Đà Nẵng xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

Trước thực trạng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố 6 tháng đầu năm 2019 ước chỉ tăng 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% của cùng kỳ 2018, Đà Nẵng đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng cho những tháng còn lại của năm 2019.
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng không như kỳ vọng. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng không như kỳ vọng.
Trong tờ trình gửi HĐND thành phố trong kỳ họp lần thứ 11, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2019 ước tăng 6,21%, thấp hơn mức tăng 7,24% của cùng kỳ 2018. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, cao hơn mức tăng 1,15% của cùng kỳ, song do chỉ chiếm 1,85% trong cơ cấu kinh tế nên tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GRDP chỉ đạt 0,77%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,94%, đóng góp 21,9% vào tăng trưởng GRDP, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng 7,84% của cùng kỳ…

Ước tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của Đà Nẵng đạt 14.722 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, trong đó: thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước đạt 10.706,5 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2018; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 1.942 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, tăng 2%, song các loại thuế được tính vào tăng trưởng GRDP như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nội địa chỉ tăng 0,12% và thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ 2018, góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng của GRDP.

“Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 có tăng trưởng so với cùng kỳ 2018 song do sản xuất công nghiệp, thuế sản phẩm giảm mạnh, khu vực dịch vụ tăng không đủ bù đắp sự sụt giảm của công nghiệp và thuế sản phẩm nên tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng 2019 chỉ tăng 6,21%, giảm 1% so với cùng kỳ 2018 (7,24%) và chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra”, báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng nêu lý do tăng trưởng kinh tế không như kỳ vọng.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND TP. Đà Nẵng dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho năm 2019.

Kịch bản 1: Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019 GRDP tăng 8,14%, trong đó: dịch vụ tăng 8,24%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,33%; nông nghiệp tăng 3,14%; thuế sản phẩm tăng 9,64%. Ước cả năm 2019 GRDP tăng 7,25%, trong đó: dịch vụ tăng 7,98%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,23%; nông nghiệp tăng 3,01%; thuế sản phẩm tăng 6,68%.

Đà Nẵng xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế ảnh 1

Thành phố Đà Nẵng chủ trương hỗ trợ đẩy nhanh một số dự án trọng điểm để bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong năm 2019.

Kịch bản 2: Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019 GRDP tăng 8,45%, trong đó: dịch vụ tăng 8,15%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,31%; nông nghiệp tăng 3,00%; thuế sản phẩm tăng 10,27%. Ước cả năm 2019 GRDP tăng 7,42%, trong đó: dịch vụ tăng 7,94%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,75%; nông nghiệp tăng 2,95%; thuế sản phẩm tăng 7,06%.

Để đạt mục tiêu này, TP. Đà Nẵng sẽ tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm phát triển, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”. Hỗ trợ nhà đầu tư, cá nhân rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, cấp phép xây dựng. Hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như Dự án Tháp ven sông, Dự án DANANG GATEWAY, Dự án Khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng…

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục