Đà Nẵng mong Trung ương sớm có cơ chế bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới

Nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Tham luận tại Đại hội XIII với chủ đề “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Trung ương sớm triển khai cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới.

Nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng, ông Quảng nói.

Cụ thể hơn, ông Quảng cho biết, năng lực, tinh thần năng động, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, ý chí chiến đấu của một số đồng chí trong cấp ủy, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giảm sút, có hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm. Ngược lại, có hiện tượng lợi dụng khó khăn, vướng mắc để nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp nhằm trục lợi, tuyên truyền không đúng sự thật

Ông Quảng thông tin nhiệm kỳ qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên.

Đồng thời, đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 người theo thẩm quyền.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua, ông Quảng nêu 4 bài học kinh nghiệm được rút ra.

Một là, đầu tư xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát.

“Phải sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm nhỏ gây trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của một tổ chức; khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bài học thứ ba là xử lý dứt điểm cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân.

Thứ tư là cấp ủy các cấp có sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan tư pháp... trong xem xét, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên sai phạm.

Trước yêu cầu cao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thuận lợi.

Song An
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục