Đà Nẵng kỷ luật 110 đảng viên trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp uỷ đảng ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm.
Hội nghị của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng vừa diễn ra trong ngày 15/10. Hội nghị của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng vừa diễn ra trong ngày 15/10.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong 9 tháng đầu năm, các cấp uỷ đảng đã kiểm tra 1180 đảng viên, 417 tổ chức đảng; giám sát 184 đảng viên; thi hành kỷ luật 110 đảng viên (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, thi hành kỷ luật khiển trách đối với 102 đảng viên và cảnh cáo 8 đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 16 đảng viên, 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 218 đảng viên, 157 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm. Trong đó, kỷ luật khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên và khai trừ đảng 1 người.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Thành uỷ Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, có 8 uỷ viên được bầu mới vào BCH Đảng bộ TP; 3 uỷ viên được bầu mới vào Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục