Đà Nẵng dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19

Thành phố Đà Nẵng sẽ chi hơn 300 tỷ đồng để hỗ trợ gần 110.000 đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ.
 
Thành phố Đà Nẵng sẽ chi hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thành phố Đà Nẵng sẽ chi hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có gần 110.000 đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, có 16.942 đối tượng là người có công với cách mạng; 26.700 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; 7.474 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 15.200 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; 12.000 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 31.600 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… 

Để hỗ trợ các đối tượng này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ từ 500.000 - 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ sẽ được thực hiện trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6).

Theo đó, mức hỗ trợ sẽ áp dụng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng là 500.000 đồng/người/ tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên, có mức lương 5 triệu đồng/tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng…  

Ngoài các nhóm đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND thành phố cũng sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất thông qua mức hỗ trợ cho 3 đối tượng đặc thù của thành phố, bao gồm: thân nhân người có công Cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tổng số tiền thành phố Đà Nẵng hỗ trợ trong 3 tháng khoảng 307,8 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách của thành phố 70% và Trung ương 30%.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đây là nỗ lực của Thành phố nhằm chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn; yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần rà soát chặt chẽ, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng được hưởng cũng như giám sát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục