CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH – HNX)


Thời gian thực hiện: 16/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty, số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục