CTCP Xây dựng số 2 (VC2) đặt mục tiêu lãi hợp nhất 36 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 22/3 tới đây, CTCP Xây dựng số 2 (VC2) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 gần 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 36 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ ước đạt 35,8 tỷ đồng. VC2 dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%.
CTCP Xây dựng số 2 (VC2) đặt mục tiêu lãi hợp nhất 36 tỷ đồng

 Năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất VC2 đạt 35,79 tỷ đồng, trong khi Công ty mẹ đạt 35,8 tỷ đồng, các chỉ tiêu này vượt nhẹ so với kế hoạch nhưng ghi nhận giảm lần lượt 38% và 31% so với năm 2017.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, VC2 dự định dành 15 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2018, 8 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng phúc lợi và 500 triệu đồng thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Phần còn lại hơn 14 tỷ đồng sẽ được VC2 ghi nhận là lợi nhuận chưa phân phối để lại.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục