CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (PCC – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 12/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục