CTCP Chứng khoán Everest: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận niêm yết trên sàn HNX

CTCP Chứng khoán Everest: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận niêm yết trên sàn HNX

Ngày 27/05/2019 Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 27/05/2019 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của EVS trên sàn HNX với các thông tin cơ bản sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: EVS

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng chứng khoán niêm yết: 60.000.400 cổ phiếu

(Sáu mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 600.004.000.000 đồng

(Sáu trăm tỷ không trăm linh bốn triệu đồng)

Ngày giao dịch dự kiến: 26/06/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK - GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006. Với số vốn Điều lệ hiện nay lên tới 600.004.000.000 đồng, EVS cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp và các nghiệp vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được Đại Hội đồng Cổ đông EVS thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 06/04/2019, Công ty đang nỗ lực tiến những  bước vững chắc trong quá trình xây dựng EVS trở thành nhà cung cấp giải pháp tài chính minh bạch, uy tín đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem lại các giá trị gia tăng cho Khách hàng.

Ánh Hồng

Tin cùng chuyên mục