CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)


Thời gian thực hiện: 16/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, số 21/6D Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục