Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

0:00 / 0:00
0:00

THÔNG BÁO

(V/v: Chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi:

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG - TÀU

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng tàu (HODECO) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đăng ký mua cổ phần theo phương án chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 300.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 300.000.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 1.000 : 148. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua thêm 148 cổ phiếu mới.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày10/5/2024 đến ngày05/6/2024

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành theo thông tin tại mục 11 của Thông báo này

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 05/6/2024

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Số tài khoản: 7601356265

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: 24 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 73045688 Fax: (024) 37262601

Website: www.mbs.com.vn

Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37425 888 Fax: (024) 37578 666

Website: www.kiemtoanttp.com

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Trụ sở chính: Tầng 3-Tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: (0254) 3 856 274 Fax: (0254) 3 856 205

Website: www.hodeco.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 7304 5688 Fax: (84-24) 3726 2601

Website: www.mbs.com.vn

(Thông báo này đính chính thông tin số tài khoản phong tỏa đã nêu tại mục 11 của Thông báo số 160/TB-PTN ngày 11/04/2024)

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện đúng thời gian theo thông báo này.

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết tại link: Công văn thông báo chính thức

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục