Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh dự kiến mua lại hơn 760.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (SRF) vừa có nghị quyết về việc mua 762.360 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương đương 2,35% lượng cổ phiếu đã phát hành.
Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh dự kiến mua lại hơn 760.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Giá mua sẽ căn cứ giá giao dịch cổ phiếu SRF trên thị trường (gần đây dao động trên 14.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 20% so với đầu năm).

Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Mục đích mua lại cổ phiếu là nhằm gia tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phần của Công ty và nâng cao giá trị thị trường cho cổ phiếu SRF.

Ngọc Nhi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục