Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW - HOSE)

 

- Thời gian: dự kiến tổ chức trong thời gian từ 05/04/2017 đến 20/04/2017).

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5.

Tin cùng chuyên mục