Công trình Viettel (CTR): Quý III/2020 doanh thu đạt 1.549,8 ty đồng, tăng gần 24%

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Công trình Viettel (CTR): Quý III/2020 doanh thu đạt 1.549,8 ty đồng, tăng gần 24%

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.549,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 46,3% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,6% lên 7,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng tới 39,6% lên 115,2 tỷ đồng, trong khi đó các hoạt động khác biến động không lớn. Như vậy, lợi nhuận tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.235,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15,3% và 35,1% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 84,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 199 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 10% so với thực hiện năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 510,7 tỷ đồng, thấp hơn 604,2 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động đầu tư khi nhận âm 313,3 tỷ đồng, hoạt động tài chính âm 39,2 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ doanh nghiệp tạo ra tiền, dòng tiền này giúp doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông, phục vụ đầu tư mở rộng và gia tăng tiền mặt cuối kỳ.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 41,3% lên 3.460,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.406,3 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 967,2 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 470,9 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 383,4 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 19,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 158,2 tỷ đồng lên 967,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu CTR tăng 400 đồng lên 47.100 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục