Công tác chuẩn bị để cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới đang được gấp rút hoàn tất

(ĐTCK) Từ ngày 01/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Để đảm bảo công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới kịp thời, hiệu quả và thống nhất, ngay trong tháng 02/2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương phải đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi; không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia.

Để chuẩn bị cho việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, hiện ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tập trung rà soát, thống kê số lượng máy in sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc; thông báo thông số và cấu hình máy in đáp ứng yêu cầu in thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới.

Lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện đúng quy định về việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới từ ngày 01/4/2021…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hoàn thiện phần mềm in thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới để đảm bảo sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội các tỉnh sử dụng khi hết phôi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã cấp. Phần mềm đã được tổ chức thử nghiệm tại Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội từ ngày 22/2/2021, nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm đối với các nghiệp vụ theo quy định.

Công tác chuẩn bị để cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới đang được gấp rút hoàn tất ảnh 1

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới theo Quyết định số 166 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới vẫn tiếp tục được thực thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ bảo hiểm y tế hiện hành của BHXH Việt Nam.

Người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn)...

Lưu ý: Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Ngoài ra, trong thời gian thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được áp dụng từ ngày 1/4/202, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bởi vì các thông tin về bảo hiểm y tế của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Do đó, dù đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, nhưng những thông tin về quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì vậy, người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới hay mẫu cũ thì đều có thể sử dụng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia, đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục