Có phải Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ cho hộ nghèo vay ngắn hạn?

(ĐTCK) Thời hạn cho vay tối đa theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội? Phụ nữ nghèo, học sinh sinh viên, người có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động có thể đến Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam để vay vốn không? Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ cho hộ nghèo vay ngắn hạn là đúng hay sai?
Có phải Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ cho hộ nghèo vay ngắn hạn?

Trả lời:

Thời hạn cho vay tối đa theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa là 10 năm.

Phụ nữ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh có thể đến Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tài chính vi mô để vay.

Người có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động có thể đến Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam để vay.

Học sinh sinh viên có thể đến Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để vay vốn trang trải chi phí học tập.

Thông tin Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ cho hộ nghèo vay ngắn hạn sai.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục