Cơ Điện Lạnh (REE) thoái toàn bộ 102,1 triệu cổ phiếu Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH)

(ĐTCK) Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán: REE – sàn HOSE) vừa thoái ra toàn bộ cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Mã chứng khoán: VSH – sàn HOSE).

Cơ Điện Lạnh (REE) thoái toàn bộ 102,1 triệu cổ phiếu Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH)

Theo đó, Cơ Điện Lạnh vừa thông báo thoái toàn bộ 102,1 triệu cổ phiếu VSH, giao dịch được thực hiện ngày 10/11 thông qua Trung tâm Lưu ký.

Đồng thời, Công ty TNHH Năng lượng R.E.E cũng thông báo đã mua vào 102,1 triệu cổ phiếu VSH, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 49,52% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 10/11. Được biết, công ty TNHH Năng lượng R.E.E thuộc sở hữu của REE 100%.

Như vậy, có thể thấy Cơ Điện Lạnh chỉ sắp xếp lại đơn vị sở hữu VSH.

Trong 9 tháng đầu năm, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu 3.973,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.049,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và giảm 15,5% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 64,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.965 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và giảm 1,2% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1% lên 19.811 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu của doanh nghiệp là đầu tư tài chính dài hạn đạt 9.339,1 tỷ đồng, chiếm 47,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.843,7 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản; tài sản cố định 1.946,2 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.904,5 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 1.804,6 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu REE tăng 600 đồng lên 44.500 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục