CLL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Mã chứng khoán: CLL

Mã ISIN: VN000000CLL4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện (dự kiến):

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 10/01/2022

+ Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: từ 12/01/2022 đến trước 14h00 ngày 22/01/2022.

+ Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: ngày 23/01/2022.Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch CTCP Cảng Cát Lái 1B9 - 1B11, Đường số 27, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông:

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông phù hợp với Điều lệ của Công ty (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất trước 20 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định).

Tin cùng chuyên mục