CTCK Kim Long bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

(ĐTCK-online) Ngày 16/5/2007, Chủ tịch UBCKNN đã có quyết định số 314/QĐ-UBCK cấp bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS). Theo đó, ngoài các nghiệp vụ kinh doanh đang thực hiên tốt là: môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, lưu ký chứng khoán, KLS được bổ sung thêm nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
CTCK Kim Long bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

Như vậy, sau khi tăng vốn điều lệ lên 315 tỷ đồng, KLS đã tiến hành xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành như đã thông qua tại đại hội cổ đông. Năm 2005, KLS đặt nhiều kế hoạch phát triển lớn mạnh, đó là mở rộng trụ sở chính để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mở các chi nhánh để mở rộng mạng lưới kinh doanh, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo các quy chuẩn của các Trung tâm (Sở) giao dịch và đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng hiện đại đảm bảo khả năng phát triển của Công ty trong thời gian 5-10 năm tiếp theo.

KLS cũng định hướng đẩy mạnh các hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn phát hành chứng khoán và tham gia đầu tư vào các dự án, đảm bảo kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2007 tối thiểu là 135 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2007 là 20% (10% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phần), chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý II năm 2008.

Theo P.V
P.V

Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 993.57 1.73 0.17% 4,325 tỷ
HNX 106.05 0.78 0.74% 527 tỷ
UPCOM 56.97 0.36 0.64% 0 tỷ