Chứng khoán TP.HCM (HSC): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 đạt 127 tỷ đồng, tăng 76,5%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC - mã chứng khoán: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2019.
Chứng khoán TP.HCM (HSC): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 đạt 127 tỷ đồng, tăng 76,5%

Theo đó, doanh thu trong kỳ của Công ty hơn 408 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong khi chi phí giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và hoàn thành 76% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, hoàn thành 64% kế hoạch năm. 

Mức thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE) là 11,7%. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1.596 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của HSC đạt 7.489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2018. Chỉ số chi phí/doanh thu thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Năm 2019, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới của HSC đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 29% so với năm 2018 và thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của khối khách hàng cá nhân HSC giảm từ mức 9,7% xuống 8,3% do HSC không tham gia cho vay ký quỹ cho các mã không thỏa tiêu chí margin do HSC yêu cầu. 

Chứng khoán TP.HCM (HSC): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 đạt 127 tỷ đồng, tăng 76,5% ảnh 1

Nguồn: HSC

Trong bối cảnh cạnh tranh, khối khách hàng tổ chức HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với thị phần đạt 26% tổng giao dịch nước ngoài toàn thị trường. Kết thúc năm 2019, HSC đạt thị phần 10,54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn thị trường.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm 39% tổng doanh thu HSC. Ngay từ đầu năm 2019, Ban điều hành đã chủ trương ưu tiên phát triển thị phần vào nhóm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí: tình hình tài chính lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho vay margin. Trong năm 2019, thị phần của các nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có rủi ro nào phát sinh.

Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các giao dịch tư vấn tập trung vào phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp và đáng chú ý với thương vụ tư vấn thành công chào mua công khai cổ phiếu GTN cho Vinamilk. Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018.

Thu Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục