Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhầm số liệu trong văn bản giải trình lợi nhuận

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS, sàn HoSE) vừa phải đính chính số liệu lợi nhuận trong văn bản giải trình về biến động lợi nhuận do công ty này đã công bố trước đó.
Thua lỗ của Chứng khoán Thiên Việt trong quý I chủ yếu là lỗ chưa thực hiện. Thua lỗ của Chứng khoán Thiên Việt trong quý I chủ yếu là lỗ chưa thực hiện.

Theo đó, số liệu lợi nhuận trong văn bản đã công bố thì lợi nhuận sau thuế quý I/2020 là 47,1 tỷ đồng, tăng 29% so với với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, Công ty số đó đã đính chính lại với lợi nhuận sau thuế đạt 79,2 tỷ đồng, giảm 354% so với cùng kỳ năm 2019.

Thiên Việt cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, thị trường chứng khoán quý I/2020 đã có sự suy giảm mạnh, chỉ số VN-Index giảm 31% trong quý I.

Các cổ phiếu tự doanh của Chứng khoán Thiên Việt bị giảm giá, làm tăng khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ.

Do đó, chi phí hoạt động công ty mẹ tăng 546%, chi phí hoạt động hợp nhất tăng 545%. Thua lỗ của Công ty trong quý I chủ yếu là lỗ chưa thực hiện.

Trong các chỉ số kinh doanh khác, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán Thiên Việt trong quý I/2020 đạt 70,8 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi là 27 tỷ đồng, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 27,9 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán là hơn 9 tỷ đồng…

Tổng chi phí hoạt động của Chứng khoán Thiên Việt là 124 tỷ đồng, trong đó, riêng lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ lãi là 112,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2020, Chứng khoán Thiên Việt có tổng vốn chủ sở hữu là hơn 900 tỷ đồng, nợ phải trả là 2.054,5 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của Công ty là là 2.936,2 tỷ đồng, trong đó riêng tài sản tài chính đã có giá trị lên tới 2.934,6 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của công ty chỉ có 19 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là hơn 3,9 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 4,7 tỷ đồng.

Chí Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục